OPG Nieuws

Dossier Stikstof

Om het stikstofprobleem in Overijssel aan te pakken kiest de provincie voor een brede aanpak met vijf schakels bestaande uit bronmaatregelen; natuurversterking; vergunningverlening, toezicht en handhaving; gebiedsgerichte aanpak en verdeling stikstofruimte. Centraal staan de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

Een van de schakels betreft de gebiedsgerichte aanpak waarbij Overijssel onderverdeeld is in zes deelgebieden (zie afbeelding). De stikstofopgave wordt verbonden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en andere opgaven. Per gebied richt de provincie een gebiedstafel op waarin gewerkt wordt aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte, maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden en het opstellen van een gebiedsagenda. De gebiedsagenda is het ‘eindproduct’ van de eerste fase van de Gebiedsgerichte Aanpak, die voorzien is in de loop van 2021. De uitvoering en de monitoring gebeurt in de periode 2021 – 2030.

Help OPG voor uw belangen op te komen
​Het OPG is voornemens in alle zes gebiedstafels bestuurlijk vertegenwoordigd te zijn om de ledenbelangen te vertegenwoordigen. De bestuurders en de staf zijn echter beperkt in beschikbare inzet. Mocht u interesse hebben om het OPG bestuur in een van deze tafels te ondersteunen of van input te willen voorzien, dan kunt u contact opnemen met secretariaat of de voorzitter.

> De ontwikkelingen op het gebied van stikstof zijn te volgen via het Dossier Stikstof op de website van de provincie.

deelgebieden stikstofaanpak
Deelgebieden stikstofaanpak