OPG Nieuws

Energiescans nu ook voor landgoederen

Een belangrijke stap in het halen van de 20% Nieuwe Energie in 2020 is te kijken hoe er energie bespaard kan worden. Hiervoor zijn zogeheten 'Energiescans' beschikbaar die de provincie Overijssel subsidieert; het is een initiatief van de provincie en het MKB-Nederland. Landgoederen zouden volgens de provincie ook in aanmerking komen voor zo'n Energiescan.

In dergelijke scan wordt u door MKB- Nederland aan de hand van uw aanvraag gekoppeld aan een adviseur. Hij of zij kijkt dan samen met u waar en hoe u energie kunt besparen. Zeker voor monumentale panden vergt dit specialistische kennis; niet alleen van energiebesparende maatregelen maar ook hoe je dit afweegt tegen het behoud van monumentale of cultuurhistorische waarden. Het OPG heeft de provincie desgevraagd een lijst aangeleverd met mensen die een dergelijke Energiescan specifiek voor monumenten zouden kunnen maken.

We hebben deze lijst samengesteld aan de hand van een korte rondvraag op een specialistische groep op LinkedIn en hebben zelf dus geen gebruikservaring met de genoemde bedrijven.

Energiescan Overijssel

Lijst met deskundigen van OPG (PDF)