OPG Nieuws

Enschede landgoedstad

Theekoepel op landgoed De Bonekamp
Theekoepel op landgoed De Bonekamp, Enschede

Momenteel werkt de gemeente Enschede aan de voorbereiding van een nieuwe ‘Visie landelijk gebied’. In de Nota van Uitgangspunten ten behoeve de visie is het voornemen opgenomen om Enschede nadrukkelijker te profileren als een stad met een prachtige omgeving, waaronder veel historische landgoederen. Het etiket/speerpunt daarbij is ‘Enschede Landgoedstad’. Ter voorbereiding op de visie zijn door de gemeente gesprekken gevoerd met stakeholders in het landelijk gebied, in het bijzonder met het OPG. Uit het gesprek tussen de gemeente en het OPG is gebleken dat ‘Enschede Landgoedstad’ een mooi initiatief is, maar dat zowel bij de gemeente Enschede als bij het OPG niet volledig bekend is welke landgoederen zich binnen de gemeente bevinden en wat de kenmerken van deze landgoederen zijn.

In opdracht van de gemeente Enschede gaat het OPG de komende maanden aan de slag met het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. De inventarisatie dient verschillende doelen. De primaire doelstelling is het verkrijgen van kennis over de historie en actuele situatie van de landgoederen. Vanuit die kennis zal de gemeente Enschede handvaten worden geboden voor het opstellen van gericht beleid. Tweede doel is de inventarisatie in de geest van de Omgevingswet op te stellen. In inventarisatie zal er aandacht zijn voor de opgaven die een (ruimtelijke) impact hebben op het buitengebied en het stedelijk gebied zoals energietransitie, stedelijke uitloop gebieden/groen in en om de stad, de aanleg van nieuw bos, erfgoed herstel en de klimaatrobuuste stad/klimaatbuffers.

Het project is mogelijk dankzij een opdracht van de gemeente Enschede en subsidie door provincie in het kader van de regeling ‘Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid’. Belang van de provincie is het delen van de ‘lessons learned’ en het doen van aanbevelingen zodat de provincie en andere gemeenten in Overijssel kunnen leren van het project.

In de komende weken wordt er gestart met de beschrijvende fase die de basis van de inventarisatie vormt. Hierop volgt de analyserende fase waarin o.a. gesprekken gevoerd zullen worden met o.a. landgoedeigenaren en rentmeesters. De laatste fase bestaat uit het uitwerken en presenteren van de resultaten. De Enschedese landgoederen ontvangen hierover binnenkort een mail van het OPG.