OPG Nieuws

Iedereen een boom

Onder de noemer ‘Iedereen een boom’ werkt de provincie Overijssel aan een programma om 1,1 miljoen bomen te planten. Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt de provincie ook gronden beschikbaar om bomen op te planten. De aangeboden gronden zijn hoofdzakelijk gelegen ten westen van Enschede, daarnaast worden er een drietal percelen aangeboden in Varsen (nabij Ommen). Een overzicht van de aangeboden percelen is te vinden op de website www.iedereeneenboom.nl. Er kan geld gedoneerd worden voor het planten van bomen op de beschikbare grond, maar er kunnen ook aangeboden percelen aangekocht worden en vervolgens ingeplant worden.  Aangrenzende eigenaren hebben een brief ontvangen van de provincie.

Als er meerdere initiatieven interesse hebben in hetzelfde perceel dan wordt via het volgende afwegingskader bepaalt wie voorrang heeft. Donateurs hebben altijd voorrang op kopers. Zijn er voor een perceel meerdere potentiële kopers, dan geldt deze volgorde van kopers die voorrang krijgen:

  • Lokale kopers in samenwerking met lokaal initiatief*;
  • Overige lokale kopers;
  • Bovenlokale kopers.

* Een lokale koper of lokaal initiatief is een koper/initiatief die/dat is gevestigd of ontstaat binnen een straal van 3 km van het betreffende perceel. Bij het lokale initiatief zijn inwoners betrokken.

Bij meerdere geïnteresseerde kopers in één van deze 3 categorieën heeft de koper met direct aangrenzend eigendom voorrang. Is er geen koper met aangrenzend eigendom bij de geïnteresseerden, dan worden alle geïnteresseerde kopers gevraag een bod te doen. Het hoogste bod wint.

> meer informatie op www.iedereeneenboom.nl