OPG Nieuws

Invasieve exoten: een provinciale aanpak

Japanse duizendknoop

Invasieve exoten zijn planten of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, maar hier wel goed gedijen. Zo verdringen zij inheemse soorten en brengen daarmee schade toe aan de biodiversiteit en de verschillende ecosystemen. Er is een lijst samengesteld van dit soort invasieve exoten: de Unielijst. Met het tekenen van het Natuurpact is de bestrijding van de soorten op deze lijst gedecentraliseerd naar de provincies, overigens zonder extra financiering. Gedeputeerde Staten is daarmee vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor uitvoeren van maatregelen om deze exoten te bestrijden.

Zij heeft hiervoor alle terreinbeheerders, waaronder het OPG, geconsulteerd over hoe ze dat moet aanpakken. Er zijn immers veel grondeigenaren mee gemoeid; niet alleen wij en de TBO’s maar ook gemeentes, Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld ProRail. Ook moet rekening gehouden worden met de maatschappelijke impact van het bestrijden van ‘knuffelbare’ exoten zoals de wasbeer én zijn er grote verschillen in kennis over hoe je de soorten kunt bestrijden. De provincie gaat een brede werkgroep samenstellen om deze plannen op te stellen. Het eerste voorstel van de TBO’s en OPG was om de totale inventarisatie (waar zijn welke exoten), planning van de bestrijding, communicatie met de verschillende grondeigenaren over de bestrijdingsplannen en de uitvoer ervan door de provincie te laten regelen. Zo voorkomen we ingewikkelde en kostbare subsidieaanvragen van beheerders aan provincie én blijft de kennis over invasieve exotenbestrijding op één punt.

We houden u op de hoogte van de plannen van de provincie. Ondertussen, als u op uw terrein ook last heeft van invasieve exoten laat het ons weten; zo kunnen we de provincie beter van informatie voorzien.