OPG Nieuws

LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel is van start

Met het pamflet ‘De tijd is Rijp en Groen’ is in het voorjaar van 2019 door OPG, Staatsbosbeheer, LTO Noord, Natuur en Milieu Overijssel, IJssellandschap en Boerennatuur Overijssel een appèl gedaan op de Statenleden van de provincie Overijssel om een krachtige beweging voor biodiversiteitsherstel en natuurinclusieve landbouw te ondersteunen. De eerste stap die hierin staat omschreven is het opzetten van een LivingLab Natuurinclusieve Landbouw. Het initiatief wordt breed maatschappelijk ondersteund door Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Natuurmonumenten, De Waard Voedselbossen en Aeres Hogeschool. Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen is beschikbaar als PDF.

Start LivingLab
In het najaar start het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel. Dit project moet de groei van natuurinclusieve landbouw stimuleren. In het LivingLab wordt gezocht naar andere, nieuwe manieren van werken dat (agrarisch) ondernemers stimuleert bij te dragen aan het verbeteren van biodiversiteit door ze te faciliteren in de beweging naar een (meer) natuurinclusieve landbouw. Hierbij is sprake van een gunstig bedrijfseconomisch perspectief, een aantrekkelijk Overijssels landschap en een verhoging van maatschappelijke waardering. Vernieuwingen waarbij de productie van gezond en veilig voedsel in balans is met de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems en waarmee voor boeren ook een goede boterham te verdienen valt.

Het LivingLab heeft verschillende rollen, zoals signaleren, initiëren, agenderen, verbinden, adviseren en faciliteren. Het LivingLab haalt vragen van ondernemers op, weet ze een stap verder te brengen en maakt ruimte voor het testen en ontwikkelen van innovaties en experimenten maar is er ook voor juridische drempels, vergunningen en beleidsruimte.

Invulling van het Living Lab

Het Living Lab:

  • stimuleert op vele wijzen de zoektocht naar een economisch en ecologisch verdienmodel;
  • betrekt de keten en consument heel actief bij de zoektocht naar ‘groen’ verdienen;
  • benut zo goed mogelijk beloningen van verschillende partijen door te stapelen of te combineren;
  • pioniert, jaagt en zet aan, ondersteunt, spiegelt, verbindt en helpt met het vinden van (nieuwe) wegen;
  • communiceert en verbindt op vele wijzen binnen en buiten het ‘groene’ veld;
  • werkt via gebiedsgerichte kwaliteitsteams, cursussen, duurzaamheidsscans, natuurbedrijfsplannen, projecten;
  • is een kleine daadkrachtige en zeer wervende organisatie met een stevige opdracht en mandaat (+ benodigde financiële en juridische ruimte) vanuit Gedeputeerde Staten, maar wel onafhankelijk. Het lab rapporteert aan de Staten en de samenleving;
  • verzamelt initiatieven, pilots, resultaten uit andere projecten en weet deze bestaande en beschikbare kennis te benutten en verbinden met partijen in het gebied;
  • wordt gesteund door een stuurgroep of werkgroep met een groot en invloedrijk netwerk;
  • creëert een algemeen bekend en benaderbaar punt in Overijssel waar iedereen zijn/haar vragen op gebied van natuurinclusieve landbouw terecht kan en informatie kan aanvragen en verkrijgen.