OPG Nieuws

Meer geld voor toezicht

BOA-logo

Bij het onderhoud van natuur- en bosterreinen hoort toezicht. Daarom hebben de provincies in IPO verband afgesproken dat aan de SNL subsidie voor boseigenaren ook een component voor ‘toezicht’ zou worden uitgekeerd. De meeste provincies hebben dit ook in beleid omgezet, maar zo niet de provincie Overijssel.

Toezicht en met name de niet uitgekeerde component voor toezicht in de SNL subsidie is sinds enkele jaren een van de drie hoofdthema’s van het OPG in onze gesprekken met provinciale politici. Bestuursleden zijn daarvoor op bezoek geweest bij de verschillende fracties. Op 6 november vorig jaar hebben we een middag georganiseerd voor Statenleden op Rechteren. Daarbij is het thema ‘toezicht’ uitgebreid besproken. De ervaringen van een BOA die zijn verhaal deed maakte grote indruk. Dat leidde ertoe dat een aantal Statenfracties onder leiding van D66 een initiatiefvoorstel ging voorbereiden om de component ‘toezicht’ in de SNL ook in Overijssel uit keren.

Omdat de huidige coalitie (CDA, VVD, PvdA, SGP en CU) hier niet in mee wilde gaan, haalde het voorstel geen meerderheid. Op 3 maart van dit jaar werd nog een extra ochtend ingeruimd voor de fracties van CDA en Groen Links die op 6 november er niet bij konden zijn. Van de zijde van het CDA werd toen gezegd dat men niet bereid was geld uit het natuurbudget te reserveren voor ‘toezicht’ ten koste van andere natuurprojecten. Ook in de gesprekken van onze voorzitter met gedeputeerde Ten Bolscher (SGP) kwam naar voren dat deze er niets voor voelde geld voor toezicht te betalen uit het natuurbudget. Bij verdere navraag in de CDA fractie bleek dat men dit niet wilde, omdat men van mening is dat daar waar de politie taken laat vallen in het buitengebied, dit niet door geld uit het natuurbudget moet worden opgevangen.

Helaas wordt hier de bedoeling van de component ‘toezicht’ in de SNL niet goed begrepen. Het gaat om een basis beheertaak die tal van activiteiten kan omvatten: toezicht op veiligheid van paden (gevaarlijke bomen, kuilen) en maatregelen om risico’s te voorkomen, toezicht op aanlijnplicht honden en verbod op plukken bloemen en paddestoelen, voorkomen van vernielingen en parkeeroverlast, aanspreken op verlaten van de paden, signaleren afvaldumping, en nog veel meer. Dat toezicht kan gebeuren door een BOA, maar ook door een vrijwillige toezichthouder met een onkostenvergoeding of door de eigenaar zelf. Uiteindelijk kost het altijd tijd en dus geld en daarvoor was de component ‘toezicht’ in de SNL bedoeld.

Natuurbehoud kan niet zonder toezicht. We blijven deze boodschap uitdragen totdat we de hele Overijsselse politiek overtuigd hebben.

Arnold Enklaar (bestuurslid OPG)