OPG Nieuws

Natuurbeheerplan 2020

Om het doorgeven van de wijzigingen meer te structureren is er een e-formulier ontwikkeld. Het doel van dit formulier is dat alle informatie in één keer wordt aangeleverd aan de provincie.  Bij het formulier upload u ook één of meerdere kaarten (pdf, jpeg) van de wijziging(en). Wanneer er ook een GIS-bestand beschikbaar is kan dit nog niet via het formulier worden aangeleverd. Dit kan dan per mail worden verstuurd aan wijzigingnatuurnetwerk@overijssel.nl.

Het formulier is te raadplegen via deze link:

https://forms.overijssel.nl/subsidie/238-wijzig-natuurnet/