OPG Nieuws

Provinciaal plan van aanpak eikenprocessierups

Eikenprocessierupsbeheersing

Het definitieve Plan van Aanpak Eikenprocessierupsbeheersing in de provincie Overijssel is verschenen.

Dit omvangrijke rapport is in samenwerking met gemeenten opgesteld en sluit aan op de landelijke Leidraad Eikenprocessierupsbeheersing 2019. Het PvA geeft richtlijnen om de aanpak van de EPR-overlast beter te laten verlopen. Daarvoor zijn er concrete hulpmiddelen aan het plan toegevoegd, zoals voorbeelden van persberichten, een klachtenafhandelingsformulier, tabellen om een prioriteitskeuze te maken en een stramien om een eigen beheerplan te maken. Het Plan van Aanpak is hiermee uniek: geen van de andere provincies hebben reeds een doorvertaling van de landelijke Leidraad naar een provinciaal plan gemaakt.

> Plan van Aanpak Eikenprocessierupsbeheersing (PDF)