OPG Nieuws

Reactie OPG op vernieuwing provinciaal natuurbeleid

In juli 2017 heeft de provincie Overijssel nieuwe plannen op het gebied van natuur en milieu ontplooid in een zogenaamd 'koersdocument'. Het OPG heeft in een brief naar gedeputeerde Maij gereageerd op dit document.

Het koersdocument 'Natuur voor elkaar' is tot stand gekomen na uitvoerig overleg en vele brainstorm-sessies met verschillende partners op het gebied van natuur en milieu. OPG heeft aan alle sessies deelgenomen. Meer over dit plan op de website van de provincie.

Een belangrijk thema uit het plan is toegankelijkheid van natuur voor bewoners en bezoekers van de provincie.

Na de presentatie van het koersdocument is aan alle partners gevraagd hierop te reageren. Onderstaand vindt u de reactie van het OPG. In deze reactie worden vooral twee initiatieven genoemd, die voor de leden van het OPG interessant kunnen zijn, namelijk klimaatbossen en cultuur-natuur. Hierover zult u meer horen in de nabije toekomst.

> Hier vindt u de reactie van het OPG (pdf)