OPG Nieuws

Regeling 73 ha nieuwe natuur succes

Komt er een vervolg op de subsidieregeling voor aanleg van 73 hectare nieuwe natuur door particulieren? De regeling was zo succesvol dat de provincie aanvragen voor ruim 300 hectare heeft ontvangen terwijl ze maar 73 hectare kon toekennen.

Dit najaar gaat Provinciale Staten zich beraden over een nieuwe provinciale Natuurvisie 2018. Het OPG praat ambtelijk en bestuurlijk volop mee in de discussie over de vernieuwing van de koers die vooral kansen biedt om natuur, economie en samenleving nog meer met elkaar te verbinden. De visie is basis voor concrete acties zoals een verruiming van de subsidieregeling voor aanleg nieuwe natuur door particulieren. Afgelopen jaar werd nieuwe natuur gerealiseerd op landgoed Schultenwolde, in deze video vertellen Gedeputeerde Maij, de eigenaar en ecoloog Fons Eysink over dit project en de regeling. Het filmpje illustreert de wensen en ambities van vele particuliere op dit vlak.