OPG Nieuws

Samen werkt beter website online

Samenwerken aan toekomstbestendige ontwikkeling met balans tussen economie en ecologie

Nieuwe kansen door samenwerking en vernieuwing, een ambitieuze en complexe opgave. Op de recent gelanceerde website vindt u achtergrond informatie over de gezamenlijke koers, de bijbehorende uitvoeringsagenda en actualiteiten.

Het OPG is één van de 15 partners in het provinciale Samen werkt beter akkoord. Deze vernieuwende samenwerkingsvorm stelt zich tot doel om als gelijkwaardige partners bij te dragen aan een juiste balans tussen landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur enerzijds en anderzijds natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie. Natuur, water en landschap zijn belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren. Een sterke economie is een belangrijke drager van natuur, water en landschap

Website Samen werkt Beter