OPG Nieuws

Subsidieregeling 'Leefbaar Platteland'

De provincie Overijssel heeft voor de periode 2020-2023 € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma ‘Leefbaar Platteland’. De provincie investeert met dit plan op drie sporen. Allereerst komt er een plattelandsagenda die het evenwicht zoekt tussen stad en buitengebied, landelijke programma’s en lokale ambities en natuur en leefbaarheid. Hiervoor wordt € 450.000 uitgetrokken. Het tweede spoor is een netwerk van kennispartners. Leefbaar Platteland ziet lokale kracht als de motor achter leefbaarheid. Het netwerk verrijkt die lokale kracht met wetenschap, data en kennis van partners. Daarvoor is € 300.000 beschikbaar. Als derde spoor komt er een subsidie voor projecten die lange termijn bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. In deze subsidiepot zit € 3.000.000,-.

Stimuleringsregeling opengesteld
De stimuleringsregeling is in september voor het eerst opengesteld waarbij er € 500.000,- beschikbaar is. Globaal gaat het om initiatieven die een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van dorpen en het platteland.

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor:
1. Een proces om tot toekomstplannen te komen of voor een haalbaarheidsonderzoek.
  A. Een bedrag van maximaal  €20.000,- tot €25.000,-
  B. De provincie hecht grote waarde aan actiegerichte plannen.
  C. Starten binnen 3 maanden na toekenning.

2. Fysieke uitvoering van een plan:
  A. Een bedrag van maximaal €150.000,-;
  B. Uiterlijk een half jaar naar toekenning van de subsidie wordt gestart met de uitvoering, realisatie moet binnen 2 tot 3 jaar plaatsvinden.

Voorwaarden en werkwijze

  • Cofinanciering is niet verplicht maar wel gewenst;
  • Het is van belang dat de gemeente achter het plan staat;
  • Het plan is gericht op platteland, dorpen en regio's;
  • Er mogen geen provinciale subsidies gestapeld worden. Als het project verschillende subsidieregelingen raakt, zal provincie intern bekijken vanuit welke regeling het betaald wordt;
  • Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Wegingstabel ten behoeve van de toekenning

  • De mate van integraliteit c.q. de combinatie van opgaven;
  • De haalbaarheid van projecten;
  • De mate van betrokkenheid van inwoners;
  • De locatie van het project;
  • De inhoudelijk afstemming met provincie. Initiatiefnemers dienen eerst contact met de provincie op te nemen voordat er een aanvraag ingediend wordt. Dit kan via leefbaarplatteland@overijssel.nl.

> Meer informatie via de website van de provincie.