OPG Nieuws

Thema-middag: Boeren voor Natuur, dat doe je samen!

Centraal bij de bijeenkomst staat het Bedrijfsnatuurplan LandHoeve de Greve, met eerste resultaten van de koppeling van het bedrijf aan natuurdoelstellingen. Ook is de ambitie om te zoeken naar verdere regionale samenwerking met partijen.

Sprekers op 12 december zijn onder andere Hens Runhaar (bijzonder hoogleraar Management Biodiversity in Agricultural Landscape), Wim Schippers (adviseur Aardewerk Advies) en Roel Feringa (directeur Natuur en Bio-diversitent ministerie LNV).


Het programma
:

Locatie: Restaurant Jachtlust, Weerselosestraat 306, 7626 LJ Hertme
Datum themadag: 12 december 2018


12.30 uur: Inloop met koffie en krentewegge

13.00 uur: Opening : Maurits Tepper , Natuurboer en landelijk bestuurder zoogkoeienhouders in natuurgebieden Noord-oost Nederland

13.10 uur: Inleiding prof Hens Runhaar , bijzonder hoogleraar Management Biodiversity in Agricultural Landscape: duurzaam rendement bio-diversiteit

13.30 uur : discussie (olv dagvoorzitter)

13.40 uur: Inleiding ir. Wim Schippers , adviseur Aardewerk Advies: natuurontwikkeling met gebiedsgerichte aanpak Natuurboerderij de Greve

14.00 uur: discussie (olv dagvoorzitter)

14.10 uur Inleiding drs Roel Feringa , directeur Natuur en Bio-diversitent ministerie LNV : Gebiedsgericht samen werken aan een duurzame en natuurgerichte landbouw in de regio

14.30 uur discussie (olv dagvoorzitter)

14.45 uur vertrek met rondgang door gebied in groepjes met busjes : wat zijn de knelpunten in het gebied en aandachtsgebieden
(uur rondrijden met velddeskundigen)

16.00 uur Afsluitende bespreking van bevindingen in het veld: begeleiden van gebiedsproces , gewenste ondersteuning stimuleren van en samenwerking in de regio met conclusies

17.00 uur Borrel en netwerken