OPG Nieuws

Wegwijzer energie in het Overijssels landschap

Dat er een grote opgave op ons af komt om beter met energie om te gaan en om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken, is zo helder als glas. Maar hoe kunnen we deze energietransitie het beste doen zonder het landschap van onze mooie provincie teveel aan te tasten?

OPG heeft samen met Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer meegewerkt aan een visiedocument waarin aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de energietransitie goed kan worden ingepast in het landschap. Hierbij gaat het niet alleen om schoonheid en natuurwaarden, maar zeker ook om draagvlak bij de bevolking. Dus energietransitie én natuurontwikkeling én landschapsbehoud.

Op huis Den Berg in Dalfsen werd de wegwijzer door OPG-bestuurslid Arnold Enklaar aangeboden aan gedeputeerde Tijs de Bree en aan de voorzitters van de RES Twente en de RES West-Overijssel, Louis Koopman en Bart Jaspers Faijer. De brochure is vooral gericht op ambtenaren en beleidsmakers in de provincie en de gemeenten. Desalniettemin is de wegwijzer zeer goed leesbaar, praktisch toepasbaar en compact. U kunt hem vinden via de link hieronder.

Gedeputeerde De Bree is zeer verguld met de gemeenschappelijke pro-actieve houding van de natuurbeherende organisaties in Overijssel en zeker ook van de verenigde particuliere grondbezitters. Het is beter om op een positieve manier mee te bewegen dan alleen maar 'nee' te zeggen tegen alle ontwikkelingen, die toch onherroepelijk op ons afkomen.

> Lees de wegwijzer (PDF)