OPG Nieuws

ZON-dossier online

Als gevolg van de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen is het ZON-programma in het leven geroepen (ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland).

De eerste ZON fase loopt van 2016 tot en met 2021. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw programma voor de periode 2022 – 2027. Tot in het najaar wordt er geïnventariseerd welke projecten er in ZON fase 2 uitgevoerd kunnen worden.

Oproep voor leden

We roepen alle leden op om ideeën en kansen voor beter waterbeheer aan te dragen. OPG zal deze voorstellen inbrengen in het nieuwe ZON programma. Het uitwerken van het programma naar concrete projecten wordt na goedkeuring verder opgepakt door OPG in samenwerking met waterschap, provincie, omliggende eigenaren en in enkele gevallen gemeenten. Het streven daarbij is om tot een vergelijkbaar programma te komen zoals dat nu loopt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen, waarbij leden 90% subsidie ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen. Ideeën en kansen kunt u via opg@grondbezit.nl met ons delen.

Via het dossier ZON op de OPG-website is meer informatie inclusief voorbeelden van maatregelen over ZON te vinden en zullen regelmatig updates geplaatst worden over de vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van ZON.