Verslag praktijkdag 12 september (uitgesteld vanaf mei)

Op vrijdag 12 september waren we te gast bij Jos Elderink op landgoed ’t Hengelman in De Lutte. De onderwerpen op deze praktijkdag over Nieuwe Verdienmodellen waren “nieuwe zorgconcepten op landgoederen” en “crowdfunding”.

Jos Elderink was al langere tijd op zoek naar een geschikte functie voor een leegstaand erf. In overleg met de gemeente Losser is besloten om hier een zorgvoorziening te realiseren. De gemeente stelde de voorwaarde dat deze speciaal gericht moet zijn op ouderen met dementie of somatische problemen. Jos en zijn adviseur Gerard Lassche vertelden over hun zoektocht naar een geschikte zorgpartner die zij uiteindelijk vonden in Zorggroep Manna uit Enschede. Het zorgconcept wordt nadrukkelijk door beide partijen samen ontwikkeld, waarbij Jos verantwoordelijk is voor het erf en de gebouwen en Manna voor de zorg. De partijen werken met dezelfde bouwregisseur en dezelfde accountant met het doel dat er voor beiden een goed exploitatiemodel uitkomt. Voordeel voor zorggroep Manna is dat zij niet hoeven te investeren in gebouwen en zich helemaal kunnen concentreren op de zorg op een unieke locatie in een zeer landelijke omgeving.

Lees meer op http://www.zorggroep-manna.nl/ervethengelman

De inleiding over Crowdfunding werd verzorgd door Harm Luisman van bureau Wing. Crowdfunding is een manier van sociaal financieren, waarbij vele partijen samen geld inleggen om een project te realiseren. Dit kan in verschillende vormen: doneren, sponsoren, voorfinancieren, lenen of  investeren. Het succes is afhankelijk van de inzet van de initiatiefnemer om actief partners te mobiliseren, vooral via internet en social media. Daarbij moet het gaan om een concreet, realiseerbaar doel. Op internet zijn er platforms beschikbaar die crowdfunding ondersteunen. Groot voordeel van crowdfunding is dat je direct je eigen marketing regelt in de vorm van ambassadeurs die jouw verhaal doorvertellen.

Crowdfunding wordt steeds meer ingezet als alternatieve financieringsvorm in plaats van de lening bij de bank. Wereldwijd werd in 2011 op deze manier 1,5 miljard dollar geïnvesteerd, in 2013 was dat al 5,1 miljard.

Deze praktijkdag was de 3e in een serie, na de bijeenkomsten in het najaar van 2013 op Huis Schouwenburg in ’t Harde (Gld) en op landgoed Het Lankheet in Haaksbergen. Doel van de praktijkdagen is om landgoedeigenaren en andere betrokkenen te inspireren en ideeën te laten opdoen hoe op nieuwe manieren inkomsten kunnen worden verdiend of kosten worden bespaard. Dit gebeurt door voorbeelden uit de praktijk te laten zien.

UITSTEL: Praktijkdag 3: een bijzonder zorgconcept uitgelicht

We hebben veel positieve reacties gekregen over de onderwerpen, maar helaas blijkt de timing slecht te zijn. We hebben daarom besloten om de bijeenkomst te verplaatsen. De bijeenkomst komende woensdag 28 mei gaat dus NIET door.

 U ontvangt binnenkort een e-mail met een nieuwe datum na de zomer, we hopen dat u dan ook weer kan deelnemen.

 

Locatie: Landgoed 't Hengelman (Hengelerheurneweg 2, De Lutte)
Datum: NIEUWE DATUM IN SEPTEMBER VOLGT ZSM

Veranderingen in uw inkomsten en uitgaven vragen flexibiliteit en wellicht ook nieuwe inkomstenbronnen. Welke mogelijkheden ziet u, heeft u al verkend of heeft u al toegepast?

Vorig jaar heeft OPG samen met adviesbureau Wing in opdracht van provincie Overijssel twee praktijkdagen over nieuwe mogelijkheden georganiseerd. Onderwerpen zoals crowdfunding, energiebesparing en opwekking, vrijetijdseconomie, water, digitaal bosbeheer en meer passeerden het revu. De resultaten kunt u op deze site terugvinden.

Graag nodigen we u uit voor een derde praktijkdag, ditmaal bij Landgoed 't Hengelman. Eigenaren Dorthy en Jos Elderink willen daar samen met zorggroep Manna een nieuw zorgconcept realiseren.

Voor een indruk van dit zorgconcept zie: http://www.zorggroep-manna.nl/ervethengelman/

Daarnaast kijken we terug op de resultaten van de expertverkenningen: de voordelen van samenwerking tussen landgoederen en een energiescan die is uitgevoerd.

Het programma van deze middag is hier te lezen

U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan het OPG.

Afgeronde Praktijkdagen

U wilt uw eigendom natuurlijk gezond blijven exploiteren. Veranderingen in uw inkomsten en uitgaven vragen flexibiliteit en wellicht ook nieuwe inkomstenbronnen. Graag bieden wij u de gelegenheid om in de praktijk nieuwe inspiratie op te doen, die u later wellicht bij uzelf kunt toepassen!

Provincie Overijssel heeft de Agenda Landgoederen opgesteld om samen met eigenaren, gemeenten en andere organisaties bij te dragen aan de duurzame instandhouding van landgoederen. Een onderdeel van de Agenda is een verkenning naar nieuwe economische dragers.

Najaar 2013 organiseerden adviesbureau Wing en OPG in opdracht van provincie Overijssel diverse inspirerende praktijkdagen over nieuwe economische dragers. Tijdens deze praktijkdagen kon u voorbeelden zien en deelden deskundigen kennis met u over potentiële nieuwe inkomstenbronnen en besparingsmogelijkheden.

Praktijkdag 1: Energie besparen en opwekken

Locatie: Huis Schouwenburg te Ermelo (provincie Gelderland)
Datum: vrijdagmiddag 4 oktober 2013 tussen 13.00 en 17.00 uur

Door energie te besparen of op te wekken kunt u lopende kosten verkleinen en aanwezige grondstoffen beter benutten. Eigenaresse Fenneken Anneveld vertelt samen met haar installateur over de vele aanpassingen die zij heeft gerealiseerd in het Rijksmonument huis Schouwenburg. Daarnaast zullen experts tips en trucs geven voor efficiënt bosbeheer en biomassaoogst en wordt u uitgedaagd na te denken over wat goed ondernemerschap voor u betekent.

Praktijkdag 2: Van natuur- en bosbeheer tot vrijetijdseconomie en zorgconcepten

Locatie: het Lankheet te Haaksbergen
Datum: vrijdag 15 november 2013, hele dag.

Diverse workshops verkennen kostenbesparingen of nieuwe verdienmogelijkheden:

  • Natuurbeheer. Stichting Boeren voor natuur Twente presenteert de kansen en uitdagingen van het “Boeren voor Natuur”concept. Hierin krijgen boeren een vergoeding om met een volledig gesloten mineralenkringloop, op relatief slechte agrarische percelen te blijven boeren. Meer informatie zie boerenvoornatuurtwente.nl
  • Waterzuivering en –berging. Op het Lankheet loopt sinds 2004 een proef voor waterberging en zuivering door middel van rietvelden. In deze velden kunt u de mogelijkheden zien en discussiëren over de mogelijkheden voor toepassing elders. Meer informatie zie hetlankheet.nl.
  • Efficient bosbeheer. Efficiënt uw bossen beheren kan niet alleen extra inkomsten opleveren, maar ook kosten besparen. De Bosgroepen hebben recent een nieuw beheerplan opgesteld. Door middel van moderne technieken is het beheer geoptimaliseerd. In een presentatie ziet u de praktische toepassingen voor uw eigen landgoed.
  • Vrijetijdseconomie. De houtzagerij, vloeiweiden en andere activiteiten trekken steeds meer bezoekers. Het landgoed speelt op dit ‘ambachtstoerisme’ in en biedt diverse recreatieve voorzieningen. Door het stapelen van functies wordt het mogelijk om het landgoed rendabel te beheren.
  • Ondernemerschap. Ondernemen op een landgoed vraagt bijzondere vaardigheden. Wat zijn de stappen om een businesscase op te stellen? En weet u welke kansen er liggen op (of bij) uw landgoed?

 

Samenwerken voor optimaal ondernemerschap

In opdracht van de provincie Overijssel is geïnventariseerd welke verdienmodellen er op landgoederen aanwezig zijn of worden ontwikkeld. Met behulp van dit overzicht van verdienmodellen willen we u inspireren tot vernieuwende en duurzame economische activiteiten die die passen bij uw landgoed, de maatschappelijke rol en positie van uw landgoed en uw persoonlijke interesses. Het overzicht is verdeeld in drie samenwerkingsniveau’s; het landgoed zelf, in het gebied en in de regio/nationaal.

Welk niveau voor u aantrekkelijk is hangt af van vele factoren. Vaker dan verwacht is een samenwerking buiten het landgoed haalbaar, levert het meerwaarde en is het soms zelfs noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Overheden en maatschappelijke ondernemers zoeken regelmatig naar nieuwe verbindingen, een samenwerking biedt hier wellicht uitkomst.

Thema’s verbinden en integraal werken is niet eenvoudig maar levert zoals we weten uit de historie van landgoederen bijzondere en hoogwaardige en duurzame resultaten op, die moeite van het onderzoeken meer dan waard zijn!

Wilt u een expert scan voor verdienmodellen?

Dit najaar worden drie (clusters van) landgoederen geholpen in de zoektocht naar nieuwe business cases of besparingsmogelijkheden. In een korte slag onder begeleiding van experts worden kansen verkend. Samen met u brengen zij in beeld welke kennis, expertise, partners en financiën nodig zijn voor nieuwe haalbare business cases of besparingen. Dat alles natuurlijk met het doel om vervolgens het plan uit te voeren!

Aanmeldingsformulier Expertverkenning

Verslag Praktijkdag 1

De eerste praktijkdag vond plaats bij huis Schouwenburg in 't Harde en ging over energie besparen en opwekken, tips en trucs voor uw bos en crowdfunding.

Downloads van deze dag

Verslag Praktijkdag 2

De tweede praktijkdag vond plaats op landgoed Lankheet in Haaksbergen en had als thema verdienmodellen van bosbeheer tot vrijetijdseconomie.

De informatie en presentaties van deze dag

Films over het project Boeren voor Natuur