Over de Federatie Particulier Grondbezit

Toegang kasteel Lunenburg, Langbroek
Toegang kasteel Lunenburg, Langbroek

De FPG is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden (verpacht of in eigen gebruik), (oude en nieuwe) landgoederen, bossen en natuurterreinen. De ca. 1.600 leden zijn gezamenlijk eigenaar van bijna 200.000 hectare in Nederland. De omvang van het eigendom per lid varieert van één tot enkele duizenden hectares.

De Federatie heeft een landelijk kantoor in Ede/Wageningen en is verder samengesteld uit 10 Provinciale Verenigingen. Er is een betaalde staf van beperkte omvang. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij het werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak .

De FPG kent een commissie en werkgroep die de sectorale belangen behartigen.

  • Commissie Grond- en Pachtbeleid
  • Werkgroep Fiscaliteit

Denkt u erover om lid te worden? Kijk dan hier voor meer informatie. Een overzicht van de Highlights belangenbehartiging 2020 vindt u hier.

Verschillende leden van de Federatie met een landgoed bieden allerlei activiteiten en faciliteiten aan, zowel voor individuen als voor groepen. Het aanbod varieert van kampeerterreinen, bed&breakfast of trouw- en vergaderlocaties, tot fairs, tuinopenstellingen, landgoedwinkels, enz. Meer informatie vindt u op www.nederlandselandgoederen.nl.

Missie

Zoogkudde op het Speulderveld bij Ermelo
Zoogkudde op het Speulderveld bij Ermelo

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger al meer dan honderd jaar in voor het bevorderen van een economisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit.

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, natuurbeheer, instandhouding van cultuurhistorisch landschap en recreatiemogelijkheden. Daar heeft iedereen baat bij.

Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.

Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus: in Den Haag en Brussel en, via haar aangesloten provinciale verenigingen, bij provincies, gemeenten en waterschappen. Om breder draagvlak te krijgen, werkt de FPG waar mogelijk samen met landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties. De FPG is daarnaast aangesloten bij de European Landowners' Organization en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren

Behalve het behartigen van belangen bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders. Dit doet zij door te werken aan een altijd actuele informatievoorziening, deskundige adviezen en concrete producten. De FPG organiseert ook regelmatig bijeenkomsten en workshops, en biedt zo een platform voor eigenaren om elkaar te ontmoeten. 

De Federatie bestaat in haar huidige vorm sinds 1994; maar de geschiedenis van het verenigde particuliere grondbezit gaat veel verder terug: in 1911 werd de organisatie 'Het Grondbezit' opgericht.  

Privacy Policy

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en provinciale verenigingen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daartoe deze privacy policy opgesteld. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

> Lees meer...