Over Hollands Particulier Grondbezit

Missie

Het HPG zet zich in voor het bevorderen van (de kwaliteit van) het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit in de provincies Noord- en Zuid-Holland en de duurzame economische ontwikkeling daarvan. Dit speelt zich vooral af in de volgende deelgebieden:

  • Grondgebonden landbouw
  • Nieuwe en bestaande landgoederen
  • Particulier natuurbeheer
  • Overige (nieuwe) economische dragers
  • Water
  • Faunabeheer.

De inzet vindt plaats op provinciaal en gemeentelijk niveau of op het niveau van gebiedscommissies. Landelijke dossiers komen alleen aan de orde als afgeleide van de FPG-inzet en voor zover specifieke locale aandacht nodig is. Omdat een goed contact met de leden de basis is voor een goede belangenbehartiging, wil het HPG hier veel aandacht aan blijven besteden.
Het HPG stimuleert particuliere eigenaren een visie te ontwikkelen op het beheer van hun grond.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.