Over Utrechts Particulier Grondbezit


Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) is één van de Provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en zet zich in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. De provincie Utrecht kenmerkt zich door de vele particuliere landgoederen. Het ledenbestand van het UPG omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Daarnaast speelt ook landbouw een belangrijke rol.

Het UPG vertegenwoordigt ca. 170 leden, die in de provincie gezamenlijk 12.500 ha landelijk gebied in eigendom hebben, zowel (verpachte) landbouwgronden als bos en natuurterreinen. De meeste leden hebben hun bezittingen in de landgoederenzones op de Utrechtse Heuvelrug (de Stichtse Lustwarande), in de Gelderse Vallei en in het Langbroekerwetering gebied. Daarnaast ligt verspreid in de andere delen van de provincie ook particulier grondbezit, zoals de buitenplaatsen aan de Vecht en landgoed Linschoten.

Missie
Het UPG zet zich als belangenbehartiger in voor maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen. Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van cultuurhistorisch landschap en recreatiemogelijkheden, daar heeft iedereen baat bij! Grondeigenaren hebben daarvoor als ondernemers wel ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden nodig om hun grond, ook op de lange termijn, goed te kunnen beheren. Alleen dan kunnen zij invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het buitengebied te bewaken en te bevorderen. Het UPG behartigd de gezamenlijke belangen van grondeigenaren en wendt de deskundigheid en betrokkenheid van haar leden aan door het opzetten van interessante projecten op thema’s die duurzaam landbeheer versterken, ook richting de toekomst.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

U kunt het UPG ook volgen op Twitter.

>>> Meer informatie over lidmaatschap