Provinciale verenigingen voor particulier grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit heeft tien provinciale verenigingen die de regionale belangen van particuliere grondbezitters behartigen.