Publiekstrekkers

Voorzieningen zoals een theehuis, een restaurant, camping en bed & breakfast kunnen natuurbezoek voor recreanten aantrekkelijk maken en hen er toe verleiden geld uit te geven. Maar natuurterreineigenaren profiteren nauwelijks van horeca en grote evenementen, tenzij ze de horeca zelf exploiteren, of er huur of erfpacht van ontvangen.

Maar steeds vaker vragen horecaondernemers die bij natuurgebieden zitten een vrijwillige bijdrage aan hun gasten. In Engeland gebeurt dat met succes, bijvoorbeeld in het beroemde Lake District. Dat voorbeeld inspireerde ook ondernemers in de Biesbosch. En Landgoed Velder trekt met succes grote evenementen aan, in goed overleg met de gemeente en alleen buiten het broedseizoen. Een kentering hangt in de lucht.

  1. Publiekstrekkers en horeca
  2. Horeca investeert in natuur
  3. Bezoekerscentra
  4. Wat er nog meer kan
  5. Interview Frans baron van Verschuer

Landgoed Epemastate is te huur als locatie voor diners, feesten en country fairs. Foto: Epemastate.