Recreatie en sport

Natuur is waarschijnlijk de grootste attractie van Nederland. Sommige natuurgebieden trekken honderdduizenden of zelfs meer dan twee miljoen bezoekers per jaar.  Dat leidt tot discussies over de gevolgen voor de natuurkwaliteit. Maar recreatie blijkt vaak goed mogelijk, zelfs in of nabij de meest beschermde natuur, namelijk Natura 2000-gebieden. De voorbeelden in dit thema laten zien hoe recreatie en sport ten goede  komen aan natuur en landschap. 

  1. Inleiding recreatie en sport
  2. Buiten bewegen en sport
  3. Gidsen en routes
  4. Evenementen
  5. Groene recreatie
  6. Meer groene recreatie 

Recreatie op landgoed Sprengenberg in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Foto: Paul Compier.