Tips voor overheden


Wat kunnen overheden doen zonder subsidies? De voorbeelden in dit thema laten zien hoe programma’s zonder of met heel weinig subsidie veel in beweging brengen. Aangevuld met projecten die de subsidiebehoefte verlagen. Het gaat om 49 tips van burgers en betrokkenen. 

  1. Algemeen
  2. Rijk
  3. Provincies
  4. Gemeenten
  5. Interview: Charlotte Rauwenhoff, landgoed Tongeren
  6. Interview: Marc van den Tweel, Natuurmonumenten

Het politieke centrum van Nederland, Den Haag. Foto: Pixabay