UPG Agenda

Cursus Duurzaam Bodemgebruik voor Pachters - DAG 2

donderdag 7 november 2019, 10:00 - 14:00 uur
Locatie: Boerderij Hartstocht - Gein Zuid 26 te Abcoude

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het UPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geĂ¯nteresseerden. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering. In de flyer van de bodemcursus kunt u het hele programma lezen. 

Men kan zich opgeven voor de cursus door te mailen naar m.vanbalen@grondbezit.nl. Als u de cursus voor uw pachter betaalt, kunt u dit ook in deze mail aangeven.

Ga terug