UPG Agenda

Informatiebijeenkomst Waterschap Vallei & Veluwe

donderdag 16 maart 2017
Locatie: Schaapskooi 't Vliet van landgoed Scherpenzeel

Op donderdag 16 maart a.s. organiseren het Utrechts - en Gelders Particulier Grondbezit samen met het waterschap Vallei en Veluwe een informatiebijeenkomst. We nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen en de datum vast in de agenda te reserveren! Een goede manier om op informele manier met het waterschap in gesprek te gaan en om úw plannen voor de komende jaren met het waterschap te delen en te verkennen waar zich mogelijkheden tot samenwerking voordoen.

We starten om 18.30 uur vanaf Schaapskooi 't Vliet van Landgoed Scherpenzeel met een excursie naar de Lunterse Beek, vanaf 19.30 uur zal de inhoudelijke ledenbijeenkomst, eveneens in de Schaapskooi, plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst vragen wij u om onderwerpen die u wilt agenderen of vragen die u wilt stellen vooraf naar ons toe sturen via gpg-secretariaat@grondbezit.nl. Aan de hand van uw reacties zullen we het definitieve programma opstellen, dat u in de aanloop naar de bijeenkomst ontvangt.

U kunt zicht tot uiterlijk 5 maart aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen naar gpg-secretariaat@grondbezit.nl of door contact op te nemen via 0318-578560. Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging van uw deelname en de exacte adresgegevens.

We hopen u 16 maart te ontmoeten!

René Holdert, portefeuillehouder water, GPG
Meta Daniëls, voorzitter UPG

Ga terug