UPG Agenda

Werkbijeenkomst ‘Toekomstbestendig Waterbeheer op Landgoederen’

donderdag 2 juli 2020, 20:00 - 21:30 uur
Locatie: Via Zoom

Op 2 juli nodigen we u om 20.00u van harte uit voor een exclusieve werkbijeenkomst ‘Toekomstbestendig Waterbeheer op Landgoederen’ via Zoom. 

Het UPG is de afgelopen jaren steeds actiever bezig met Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer. De bijeenkomst op 2 juli draait om toekomstbestendig waterbeheer - en de kansen daarvoor op landgoederen. De avond is georganiseerd in samenwerking met waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en staat open voor alle UPG-leden die vallen onder hun beheergebied. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond actief mee te denken over mogelijke waterprojecten op uw landgoed! De project-initiatieven die u inbrengt voor uw eigen gronden werken wij samen met u op hoofdlijnen verder uit in een document voor pilotprojecten op het gebied van waterconservering en watersysteemherstel op landgoederen. Dit document is de basis voor een projectaanvraag voor de uitvoering van watermaatregelen op landgoederen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar upg@grondbezit.nl. Bent u helaas verhinderd op deze avond maar heeft u wel een goed idee? Laat het ons weten dan geven wij u een formulier waarop u uw voorstel in kunt vullen. We hopen u de 2de te ontmoeten en verzamelt u dus vooral ook alvast van tevoren materiaal dat u die avond kunt gebruiken! Na aanmelding ontvangt u van ons de vergader-link en instructies voor deelname.

LET OP: er is slechts plaats voor 6 leden bij deze sessie, dus laat het ons gauw weten als u wilt deelnemen!

Ga terug