UPG Agenda

Exclusieve werkbijeenkomst 'Toekomstbestendig Waterbeheer op Landgoederen'

dinsdag 12 november 2019, 19:00 - 22:00 uur
Locatie: Kantoor UPG (De Klomp 5, De Klomp)

Op 12 november nodigen we u vanaf 19.00u van harte uit bij de exclusieve werkbijeenkomst ‘Toekomstbestendig Waterbeheer op Landgoederen’ op het UPG-kantoor.

>> Zie programma hier

Het UPG is de afgelopen jaren steeds actiever bezig met Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer. De bijeenkomst op 12 november draait om toekomstbestendig waterbeheer - en de kansen daarvoor op landgoederen. De avond is georganiseerd in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe en staat open voor alle UPG-leden die vallen onder hun beheergebied. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond actief mee te denken over mogelijke waterprojecten op uw landgoed!

Na een paar interessante inleidingen volgt een werksessie met specialisten van het waterschap. U kunt hier project-initiatieven voor uw eigen gronden inbrengen die het UPG dan samen met u op hoofdlijnen verder uitwerkt in een Startdocument voor pilotprojecten op het gebied van waterconservering en watersysteemherstel op landgoederen. Dit document is de basis voor een subsidieaanvraag voor de uitvoering van projecten op landgoederen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar upg@grondbezit.nl. Bent u helaas verhinderd op deze avond maar heeft u wel een goed idee? Laat het ons weten dan geven wij u een formulier waarop u uw voorstel in kunt vullen. We hopen u de 12de te ontmoeten om samen nieuwe mooie projecten te initiëren. En verzamelt u dus vooral ook alvast van tevoren materiaal dat u die avond kunt gebruiken!

Ga terug