UPG Werkplan


Wilt u meer weten over de activiteiten die het UPG op dit moment ontplooit? In ons werkplan is te zien met welke activiteiten het bestuur zich bezighoudt, wat de duur van deze activiteiten is, welk doel er mee wordt nagestreefd en welke voortgang er is geboekt. Op deze wijze hopen wij inzichtelijk te kunnen maken wie zich waar mee bezig houdt en wanneer, zodat u daar als lid optimaal van kunt profiteren. Het werkplan kunt u opvragen door een email te sturen naar upg@grondbezit.nl.