UPG Nieuws

Activiteiten Collectief Utrecht-oost

Het Collectief Utrecht-oost is een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen, LTO-noord en UPG.

Vooruitkijkend naar het komende beheerjaar 2017 lopen er een aantal activiteiten die wij graag onder de aandacht brengen en voor u mogelijk van belang zijn:

  1. subsidie agrarisch natuurbeheer
  2. kringlooplandbouw
  3. erfscans
  4. randenbeheer & natuurvriendelijke slootbeheer
  5. investeringen landschap.

In deze notitie leest u meer over deze onderwerpen. Interesse in één van de zaken? Meldt u dan bij Collectief Utrecht Oost via een e-mail naar info@collectiefutrechtoost.nl.