UPG Nieuws

AL AANGEMELD? UPG Cursus Duurzaam Bodembeheer voor Grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters, start het UPG binnenkort met de cursus Duurzaam Bodembeheer voor Pachters en Grondgebruikers. U bent van harte welkom om deze cursus ook te promoten bij uw pachters of andere mogelijk geïnteresseerden.

De cursus laat een andere benadering zien van de bodem en bemesting, iets wat nog weinig op school geleerd wordt en gestoeld is op kennis die nog beperkt in de gangbare land- en tuinbouw wordt uitgedragen. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering. Ook wordt aandacht besteed aan toepasbare bodembiologie.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten: 2 theorielessen, gegeven door René Jochems van bureau Groeibalans en 1 excursie.

Cursusdata (tijdstip: 10.00 - 14.00 uur):
- woensdag 23 oktober (theorie)
- maandag 7 november (theorie)
- de week van 18 november (excursie)

In de flyer van de bodemcursus kunt u het hele programma lezen. Dankzij de steun van de provincie Utrecht en waterschap Vallei en Veluwe bedragen de kosten slechts €125 per deelnemer. Men kan zich opgeven voor de cursus door te mailen naar m.vanbalen@grondbezit.nl. Als u de cursus voor uw pachter betaalt, kunt u dit ook in deze mail aangeven.