UPG Nieuws

Bijeenkomst Woonhuissubsidie

Donderdag 13 februari waren we te gast in de Oranjerie op Landgoed Eyckenstein voor de succesvolle themabijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor het in stand houden van rijksmonumenten. De focus van de bijeenkomst lag op de nieuwe Woonhuissubsidieregeling, die sinds 2019 de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten vervangt. Verder werd ook gesproken over de Subsidie Instandhouding Monumenten, het Restauratiefonds en het Boerderijfonds.

Per 1 januari 2019 vervangt de Woonhuissubsidie de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten. Op deze Woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie aanspraak maken. De subsidie kan voor het eerst aangevraagd worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar. Voor rijksmonumenten zonder woonfunctie is het mogelijk om de Subsidie Instandhouding Monumenten aan te vragen.

Meer informatie over de Woonhuissubsidie

Meer informatie over de Subsidie Instandhouding Monumenten