UPG Nieuws

BOA-loket

De provincie Utrecht heeft middelen beschikbaar gesteld voor: 

  1. een bijdrage van 17 euro per hectare voor toezicht en handhaving binnen de subsidieregeling natuur en landschap.
  2. extra capaciteit van 3 RUD BOA's, die kosteloos door beheerders kunnen worden ingeroepen in geval van problemen op gebied van handhaving in natuurterreinen binnen de provincie.
  3. coördinatie van deze BOA inzet maar ook een inventarisatie functie voor de problemen in het veld door het BOA-loket.

Het BOA-loket bestaat uit een mailadres dat wordt beheerd door Rimmert Lauwers van de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). Bij dit BOA loket kunnen alle waarnemingen en / of incidenten op het gebied van toezicht en handhaving worden gemeld. Als bijzondere aandachtspunten zijn voor dit jaar vastgesteld:

-       loslopende honden

-       mountainbikers

-       ruiters buiten paden

-       betreden verboden gebied

-       verblijf na zonsondergang

-       afvalstort

-       stropers

(over andere onderwerpen kunt u natuurlijk ook altijd een melding doen). 

De informatie die door het BOA loket verzameld wordt, wordt verwerkt in jaaroverzichten, op basis daarvan kan toezichtcapaciteit in de toekomst worden geborgd en ingezet. Het is dus belangrijk dat indien u problemen constateert, deze ook meldt. Melden kan direct aan het BOA loket: boaloket@rudutrecht.nl maar mag ook altijd via uw bestuurslid Hanneke Hietink. U kunt hiervoor mailen met UPG of haar rechtstreeks benaderen op 06-51892142. Natuurlijk is zij ook beschikbaar voor overleg of vragen over het BOA loket.

Naast het verzamelen van informatie door het BOA loket is het ook mogelijk via het BOA loket een verzoek te doen om inzet van BOA's op uw terrein. Vóór een BOA van het RUD op uw terrein kan optreden moet u het 'convenant optreden op elkaars grondgebied' hebben ondertekend, anders is er geen juridische basis voor een BOA om handhavend op te treden. In dat convenant is ook vastgelegd dat optreden op uw terrein alleen mag plaatsvinden na overleg met u. U kunt ook nader aangeven voor welke overtredingen u bijvoorbeeld alleen een waarschuwing of goed gesprek wenst en voor welke overtredingen u daadwerkelijk handhavend optreden wenst (verbaliseren). U blijft dus altijd de regie houden. Voor inzet van BOA capaciteit (en als nodig het toezenden van het convenant ter ondertekening) kunt u ook rechtstreeks mailen met het BOA loket of contact opnemen met Hanneke Hietink.

De hoop is de coördinatie en dus ook effectiviteit van toezicht en handhaving in het buitengebied efficiënter te laten verlopen. Dat kan alleen als de informatie beschikbaar is, we hopen op uw bijdrage hieraan.