UPG Nieuws

Enquête Groene Contour

De Groene contour bestaat uit verschillende gebieden in de provincie Utrecht waar op vrijwillige basis gewerkt kan worden aan meer biodiversiteit. Als partner van de pilot Groene Contour zijn wij benieuwd of boeren uit deze gebieden interesse hebben om hier aan bij te dragen.

Doe mee en geef uw mening!

Vul de enquête in via de volgende link, klik hier.

Aan de hand van twee concrete pilots en de antwoorden uit deze enquête worden door samenwerkende landbouw- en natuurorganisaties in Utrecht de mogelijkheden verkend van versterking van de biodiversiteit door en voor boeren in de Groene contour.

Over het programma Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht

De enquête is een onderdeel van het programma “Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht”, een samenwerking tussen landbouw- en natuurorganisaties. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht. 

Wilt u weten of uw landbouwpercelen liggen in de Groene contour, onderneem dan de volgende stappen:
Stap 1: Ga naar https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/

  • Stap 2: Klik op de knop ‘Plan(nen) Selecteren’ 
  • Stap 3: Vink de optie ‘2de partiële herziening van de provinciale ruimtelijke verordening (herijking 2016)’ aan.
  • Stap 4: Vink optie ‘3.15 Groene contour’ aan. Er verschijnt nu een kaart van de Provincie Utrecht met daarop de percelen die als bestemming Groene Contour hebben.  U kunt op de kaart in en uitzoomen.

De enquête kan tot 5 oktober ingevuld worden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.