UPG Nieuws

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL gehonoreerd

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit, de provincies Zuid- Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering te komen van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Vandaag kwam het bericht dat de aanvraag gehonoreerd is.

Kennis ontwikkelen en delen

Het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL focust op het belang van maatregelen die passen in de cultuurhistorische context in plaats van de ‘standaardoplossingen’. We moeten op zoek gaan naar slimme oplossingen door inzichten en ervaringen uit het verleden te combineren met moderne mogelijkheden en technologieën. Het ontwikkelen en delen van kennis over cultuurhistorisch verantwoorde klimaatadaptatie staat hierin centraal. De verworven kennis en ervaring kunnen vervolgens worden benut bij het aangaan van een integrale en interregionale samenwerking tussen betrokken organisaties.

Monitor en provinciale proeftuinen

Een digitale groene en blauwe erfgoedmonitor gaat op 150 meetpunten relevante data verzamelen om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij komen er provinciale proeftuinen, waaronder het project 'Samen effectief droogte bestrijden' van het UPG. Dit project richt zich op het klimaatadaptiever maken van landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. De opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving verzameld en gedeeld. Tot slot wil het Kennisprogramma laten zien hoe erfgoed een meewegende en inspirerende factor kan zijn in provinciaal en regionaal klimaatbeleid.