UPG Nieuws

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL

Het UPG doet als een van de partners mee aan een subsidieaanvraag bij Erfgoed Deal 2020 voor de uitvoering van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL, ingediend door de sKBL. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg.

Het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL focust op het belang van maatregelen die passen in de cultuurhistorische context in plaats van de ‘standaardoplossingen’. We moeten op zoek gaan naar slimme oplossingen door inzichten en ervaringen uit het verleden te combineren met moderne mogelijkheden en technologieën, daar draait het in het ingediende programma om. Het ontwikkelen en delen van kennis over cultuurhistorisch verantwoorde klimaatadaptatie staat hierin centraal.

Een digitale groene en blauwe erfgoedmonitor gaat op 150 meetpunten relevante data verzamelen om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij komen er provinciale proeftuinen, waaronder in Utrecht bij het UPG. De opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving verzameld en gedeeld. Tot slot wil het Kennisprogramma laten zien hoe erfgoed een meewegende en inspirerende factor kan zijn in provinciaal en regionaal klimaatbeleid. Eind oktober 2020 weten wij of onze aanvraag wordt gehonoreerd.