UPG Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - UPG standpunten

Standpunten Utrechts Particulier Grondbezit | Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen komen er in 2022 weer aan. Vele lokale politieke partijen zijn op dit moment druk bezig om hun verkiezingsprogramma's op te stellen.

Wij dagen de lokale partijen uit om in hun verkiezingsprogramma's de maatschappelijke bijdragen van particuliere landgoederen te borgen. Hoe dan?

In ons position paper leggen we op drie hoofdlijnen uit waar particuliere landgoederen bijdragen aan een sterke positieve identiteit aan het landschap. Soms al vele generaties achtereenvolgend, waardoor zij sterk emotioneel en historisch verbonden zijn met de omgeving en haar natuur.

Particuliere landgoederen houden zowel op het gebied van landschapsbeheer, recreatie en toerisme of de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed de regio aantrekkelijk, fraai en herkenbaar. Daarnaast kunnen particuliere landgoederen bijdragen aan het draagvlak voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Het is de balans vinden tussen de verdeling van de lusten en lasten, in combinatie met de schaarste van grond én de maatschappelijke opgaven in de komende jaren. 

Particuliere landgoederen zijn dankzij hun imago van stabiliteit en duurzaamheid dé perfecte partner voor de regio op ecologisch en economisch gebied.

 

>>>Lees hier onze standpunten<<<

 

Neem contact met ons op

Wilt u een afspraak voor een kop koffie of thee? Hebt u nog vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op via upg@grondbezit.nl