UPG Nieuws

Geopark Heuvelrug

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben Marc Hofstra en Wim Hoek meer verteld over Stichting Geopark Heuvelrug. Dit is een burgerinitiatief met als doel voor de Heuvelrug de (Unesco-)kwalificatie Geopark te verkrijgen. Een gebied kan de (Unesco-)kwalificatie Geopark verkrijgen als dat gebied bijzonder gevonden wordt voor wat betreft de ondergrond, haar ontstaansgeschiedenis, de natuur én de cultuurhistorie.

De stuwwal uit de voorlaatste ijstijd is samen met de lage gebieden aan de oost- en westkant (langs de Vecht, de Eem en de Kromme Rijn) waterhuishoudkundig als één systeem te zien. Daarnaast heeft de mens al heel lang grote invloed (gehad) op de vorming van de verschillende landschappen in dit gebied. Dit zorgt voor een, zelfs internationaal, uniek verhaal.

Unesco Geopark staat voor duurzame ontwikkeling, met erkenning en waardering voor alle bijzondere waarden van het gebied. Deze kwalificatie zal er niet voor zorgen dat het gebied op slot gaat. Het gebied is altijd ontwikkeld en zal zich blijven ontwikkelen. Het gebied komt met deze erkenning beter op de kaart te staan.

Al weer bijna 4 jaar geleden is een enthousiaste groep vrijwilligers met dit burgerinitiatief gestart. Inmiddels zijn er verschillende lokale projecten gerealiseerd en Partners geworven en is er een stichting opgericht met een Bestuur, Adviescommissie en Raad van Advies. Vanwege het gewenste brede draagvlak en de betrokkenheid van de bewoners in het gebied nodigt het Geopark-initiatief ook u uit Partner te worden. Als Partner geeft u aan het initiatief te steunen en waar mogelijk mee te werken.

Voor meer informatie of contact kijkt u op: www.geoparkheuvelrug.nl.