UPG Nieuws

Het UPG zwart op wit meegenomen in nieuwe Landbouwvisie

Op 27 september jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Utrecht de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 - perspectief voor de landbouw vastgesteld. Afgelopen jaar heeft het UPG actief samen met TBO's, landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en provincie gewerkt aan het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit heeft er in geresulteerd dat wij als vereniging zwart op wit worden genoemd in de landbouwvisie (p. 39) en we samen met deze partijen aan de slag kunnen om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen, geheel in de geest van het landgoedmodel. 

"Ik dank u heel hartelijk voor uw inbreng en betrokkenheid bij het opstellen van deze Landbouwvisie. Samen met u werken we door aan een landbouw in Utrecht om trots op te zijn. De komende maanden zal ik de dialoog met u en andere stakeholders geïntensiveerd voortzetten om de richting van de Landbouwvisie te concretiseren in een Samenwerkingsagenda." Aldus Mirjam Maasdam, gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie. 

We houden u op de hoogte!