UPG Nieuws

€13,6 ton subsidie provincie voor soortenbescherming

De provincie stelt structureel middelen ter beschikking voor actieve soorten bescherming. In 2019 is dat 1,36 miljoen. Er zijn twee subsidieregelingen geopend om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er €8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) €5 ton. 

Zie onderstaande link voor meer informatie en om aanvragen in te dienen: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/juli/e13-6-ton-subsidie-beschermde-soorten/