UPG Nieuws

Lancering van de Blauwe Agenda

Het UPG werkt samen met de Provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties onder de naam ‘de Blauwe Agenda’ aan het verbeteren van het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug.

Realiseren van een robuuster watersysteem

Verschillende partners uit de regio Utrecht werken, onder coördinatie van de provincie Utrecht, samen aan het verbeteren van het watersysteem op de Heuvelrug. Het gebied moet beter bestand raken tegen de invloeden van droogte aan de ene kant en wateroverlast aan de andere kant. Door regenwater slimmer op te vangen en langer vast te houden in de bodem, is dat later bruikbaar voor momenten van droogte. Het realiseren van een robuuster watersysteem op en rond de Heuvelrug is een van de ambities uit de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Vanuit de Samenwerkingsagenda heeft de provincie Utrecht haar rol gepakt om de samenwerking te coördineren.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot namens alle partners: “We merken allemaal de gevolgen van het veranderende klimaat. Je ziet het aan de planten in de tuin die meer te lijden hebben van de droogte en de warmte. Datzelfde zien we op grotere schaal terug in de natuur in onze provincie. Het extremere weer en de waterproblemen, vragen van ons dat we anders omgaan met de ruimte in de stad en in het landelijk gebied. Als overheid, inwoners en bedrijven op de Utrechtse Heuvelrug kunnen we daar samen wat aan doen, door anders om te gaan met het water in onze achtertuin en de wijdere omgeving. Zo zorgen we dat de Utrechtse Heuvelrug en het gebied daaromheen ook in de toekomst mooi en vitaal blijft.”

Samen droogte effectief bestrijden

Onder de Blauwe Agenda vallen acht projecten, waaronder het project ‘Samen droogte effectief bestrijden’ van het UPG. Samen met een aantal van onze leden inventariseren we waar verdrogingsgebieden op hun gronden liggen. Samen met Waterschap Vallei en Veluwe ontwikkelen we klimaat adaptieve plannen voor deze locaties en voeren we maatregelen uit voor een klimaatbestendiger watersysteem.