UPG Nieuws

Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders

In navolging van het drukbezochte Symposium Duurzame Energie van afgelopen jaar, organiseren de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders op donderdag 8 november 2018.

Tijdens deze masterclass kunt u deelnemen aan twee van onderstaande workshops. Verschillende aspecten van aanleg van zonneparken en windturbines worden uitgewerkt door specialisten. Het zullen interactieve workshops zijn, waarbij u al uw vragen en ervaringen met de professionals en elkaar kunt delen.

Uw dagvoorzitter, Berend Pastoor (directeur FPG), zal de bevindingen van deze workshops samenvatten in het afsluitende plenaire deel. Aansluitend kunt u napraten tijdens de netwerkborrel.

>>>   U kunt zich hier aanmelden        

WORKSHOP 1 - Juridische en fiscale aspecten

In deze workshop bespreken we op welke juridische basis een zonnepark of een windturbine gevestigd kan worden. Kiest u voor een opstalrecht of juist voor een energie coöperatie? Gerben Bosma zal verschillende juridische mogelijkheden behandelen. Uiteraard heeft uw keuze voor een juridische vorm ook een fiscaal gevolg. Wat die fiscale gevolgen zijn en waar u op moet letten als u op een deel van landgoed een zonnepark vestigt of een windturbine laat plaatsen, daaraan zal Pieter Seegers met u werken.  

Gerben Bosma

Advocaat | Bosselaar & Strengers Advocaten

Pieter Seegers

Fiscaal Specialist | Belastingdienst

 

 

WORKSHOP 2 – Waardering

Wat is een redelijke vergoeding die u als grondeigenaar kunt ontvangen als op uw gronden een zonnepark of windturbine komt? Wat is van invloed op het bepalen van deze vergoeding? Waarom zit er (soms) verschil tussen de residuele grondwaarde die de taxateur berekend en de vergoeding die op basis van de SDE-subsidie voor de grond betaald kan worden? Marc Lindhout en Thijs van Rossum, LBP|SIGHT geven u antwoorden op deze vragen.

Marc Lindhout

Register Taxateur | LBP|SIGHT

Thijs van Rossum

Adviseur milieu | LBP|SIGHT

 

 

WORKSHOP 3 – Gevolgen voor natuur en bodem

Haal meer uit uw zonnepark dan alleen schone energie. Roderick Groen laat u zien wat de mogelijkheden zijn om bij de aanleg van een zonnepark naast de opwekking van schone energie ook de natuurwaarden van een voormalig landbouwperceel te verhogen. Een goed zaaimengsel, een afgestemd maai- of begrazingsbeheer, een extra slootje met natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de biodiversiteit en natuurwaarden van het perceel. En met een wandelpad wordt ook de recreatieve waarde verhoogd.

Roderick Groen

Senior-adviseur ecologie & natuurwetgeving | ARCADIS

 

 

 

WORKSHOP 4 – Ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing

En als u dan een zonnepark wilt aanleggen of een windturbine wilt plaatsen, waarop moet u dan letten om de benodigde bestemmingswijziging te laten slagen. Meriël Huizer vertelt u welke externe factoren (geluid, licht, ecologie, veiligheid) van invloed zijn. Stephan Schorn laat u zien wat de impact is van een zonnepark of windturbine op het hedendaagse landschap en hoe deze kunnen worden ingepast zonder dat er sprake is van “landschapsvervuiling”.

Stephan Schorn

Landschapsarchitect | Eelerwoude

Meriël Huizer

Adviseur ruimtelijke ordening | LBP|SIGHT

 

 

 

Locatie  

Landgoed Groot Zonneoord te Ede

 

Datum en tijd

Donderdag 8 november 2018, van 13.00 tot 17.30 uur

Kosten

Wegens het specialistische karakter van deze dag en het inhuren van professionals zijn er kosten verbonden aan deelname. Kosten zijn € 200,-. Leden van de FPG krijgen hierop 25% korting.

 

Studiepunten

NVR-leden ontvangen 2 studiepunten NVR.

 

Programma

13.00 – 13.30     Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.45     Plenaire start door dagvoorzitter

13.45 – 14.45     Workshopronde 1

14.45 – 15.00     Korte pauze en wissel

15.00 – 16.00     Workshopronde 2

16.00 – 16.30     Plenaire terugkoppeling

16.30 – 18.00     Netwerkborrel

 

 >>>       U kunt zich hier aanmelden  

Hartelijke groet en we hopen u 8 november te mogen verwelkomen!