UPG Nieuws

Meer samenwerking op Handhaving en Toezicht

Handhavers en toezichthouders gaan meer samenwerken om dreigende verloedering in de Utrechtse natuurgebieden een halt toe te roepen. Een coalitie van de provincie, RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren gaan provinciebreed de inzet van BOA’s op elkaar afstemmen. Gezamenlijk bepalen ze voortaan jaarlijks hun speerpunten. Voor dit jaar zijn dat (tuin)afvalstort, stropen, loslopende honden, mountainbikers, ruiters en motorcrossers en naleving van de openstellingsregels van natuurterreinen.

Subsidie voor extra toezicht

De provincie subsidieert hiervoor het extra toezicht van terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren met € 17 per hectare opengesteld natuurterrein. Voor de 20.000 hectare opengesteld natuurterrein in heel Utrecht komt dat neer op € 340.000 per jaar. Jaarlijks trekt de provincie al sinds 2016 een kwart miljoen uit voor extra groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en verbetering van het toezicht in het buitengebied.

Betrokken

Een groot aantal organisaties is betrokken bij de samenwerking: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht en de provincie. Daarnaast worden ook de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.