UPG Nieuws

Nationaal Park Nieuwe stijl

Het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een nieuwe fase ingegaan. Onder andere wordt gekeken naar aansluitingsmogelijkheden van het Gooi en het Kromme Rijngebied.

Eind november worden 'ronde tafelgesprekken' georganiseerd. Onze leden in dit gebied hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.In de ronde tafelgesprekken zal worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen op terreinen als infrastructuur, recreatieve zonering, voortgang routebureau, toezicht en de nieuwe stichting waar de financiën zullen worden ondergebracht.

In deze brief meer over (de achtergrond van) deze ronde tafelgesprekken.