UPG Nieuws

Nieuw subsidie-project Kleine Landschapselementen

Het UPG tekende eind juni de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst van een platform dat het buitengebied mooier en biodiverser maakt door het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes. Het platform biedt eigenaren de kans om kleine landschapselementen aan te leggen of te herstellen tegen een vergoeding.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Kleine landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, dieren en planten. Ze zijn ook heel belangrijk voor de biodiversiteit. Met de uitbreiding van de samenwerking in dit platform kunnen we nog meer slagkracht ontwikkelen om het landschap in de provincie Utrecht mooier en gevarieerder te maken.” 

Platform uitgebreid
Het platform is wegens succes uitgebreid na een pilot in de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht in de periode 2017-2019. De gemeenten werken in de pilot samen met de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Op 17 juni 2019 tekenden alle partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe partijen zijn zes gemeenten: Bunnik, Houten,  Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist. Het platform streeft naar verdere uitbreiding.

Kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen zorgen voor variatie in het landschap en trekken planten en dieren aan. In de afgelopen decennia zijn heel veel kleine landschapselementen verdwenen en is de biodiversiteit sterk achteruit gegaan. Door nieuwe elementen aan te leggen en bestaande te herstellen, wil het platform de kwaliteit van het landschap in het buitengebied verbeteren en de natuurwaarden verhogen.

 

>> Wilt u meer informatie? Klik dan op deze link naar de website over de KLE subsidie van de provincie. Daarin is uitgelegd hoe je subsidie KLE kunt krijgen (ook als je gemeenten niet deelneemt aan het platform, dan kan het via SKNL) en daarop staan de contactpersonen van de collectieven die meedoen.