UPG Nieuws

Nieuwe aankoopsubsidieregeling voor nieuwe natuur

Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft de provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil Utrecht nog zo’n 700 hectare nieuwe natuur toevoegen aan de huidige ruim 30.000 hectare natuur in de provincie. 

De aanleg van nieuwe natuur vlot minder dan de provincie een paar jaar geleden nog hoopte, al komt er nog elk jaar natuur bij. De nieuwe regeling is breder gericht dan de oude PNB-subsidieregeling, bedoeld voor Particuliere Natuurterrein Beherende organisaties. Op de nieuwe subsidie kan iedereen die aannemelijk maakt dat hij nieuwe natuur kan aanleggen en beheren, een beroep doen.

De subsidieregeling is ook gericht op landbouwgrond waarvan de pachtovereenkomst afloopt. Maasdam: “Voortaan hoeft de nieuwe grondeigenaar de aankoop niet meer voor te financieren, maar betaalt die bij aankoop alleen de natuurwaarde. Zo nemen we een groot obstakel weg.” De provincie legt afspraken over het soort natuur dat moet worden aangelegd wel vast bij de notaris, zodat nieuwe natuur ook voor altijd natuur blijft.

De aankoopsubsidie NNN-gronden is een extra middel om het NNN te vergroten. Regelingen zoals de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschapsbeheer (SKNL) blijven bestaan. Bij de nieuwe regeling hoeft de grond echter niet in bezit te zijn, of per se de afgelopen vijf jaar te zijn gebruikt voor landbouw. Ook hoeft er nog geen vastomlijnd inrichtingsplan te liggen.

Gedeputeerde Staten hebben de regeling nu vastgesteld. Later dit jaar wordt de subsidieregeling ook daadwerkelijk opengesteld. Vanaf dan kan er beroep worden gedaan op de nieuwe subsidieregeling. Lees hier meer over de regeling.