UPG Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor aankoop en ontpachting natuurgronden van kracht

Sinds november 2019 is de nieuwe subsidieregeling 'Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden’, kortweg UVAN, van kracht binnen de provincie Utrecht. Hiermee kunnen partijen die een perceel ‘nog te realiseren natuur’ willen aankopen, voor de aktepassering 85% van de agrarische waarde als subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor zowel particulieren als organisaties die mee willen werken aan natuurontwikkeling in Utrecht.

De termijnen voor het verlenen van de beschikking zijn vrij krap (12 weken), zodat de Procinvie ervoor kan zorgen dat een aanvrager voor de daadwerkelijke aktepassering van een aankoop het voorschot van de subsidie heeft ontvangen. Zo hoeft hij/zij bij een aankoop niet eerst het hele bedrag (agrarische waarde) te betalen, maar betaalt de provincie al direct een groot deel van de afwaardering naar natuurwaarde mee. Wel is het verzoek om, als uw organisatie overweegt om de UVAN-subsidie aan te vragen, direct contact op te nemen met het steunpunt natuur van de provincie (steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl), zodat ze kunnen zorgen voor een snelle afhandeling van de subsidie-aanvraag. U kunt hier ook uw algemene vragen stellen over de nieuwe subsidieregeling.

Lees hier meer over de nieuwe subsidie.