UPG Nieuws

Provincie investeert 13 miljoen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen

De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het Veenweidegebied. Het provinciebestuur wil daarvoor 13 miljoen euro investeren.

Het Uitvoeringsprogramma is gepresenteerd door het provinciebestuur en vormt de praktische uitwerking van de Visie Bodemdaling die in 2018 is vastgesteld. De Provinciale Staten van Utrecht moeten het Uitvoeringsprogramma nog goedkeuren. Om de plannen te realiseren is 13 miljoen euro beschikbaar vanuit de provinciale middelen voor de periode van 2020-2023.
Lees hier meer informatie.