UPG Nieuws

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Het UPG heeft de afgelopen jaren met verschillende organisaties gewerkt aan een nieuw betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug. Het doel van het ruitervignet is dat de gebruikers van de paden gezamenlijk de kosten op gaan brengen die samenhangen met het in standhouden van de ruiterroutes. Daaronder valt ook een bijdrage in veiligheidssnoei en toezicht.

Allereerst is met gebruikersonderzoek op de Utrechtse Heuvelrug een beeld gevormd van de doelgroep, inclusief de aantallen ruiters en menners die buiten rijden. Daarna is er hard gewerkt aan een goede onderbouwing van de kosten. Deze zijn gerelateerd aan een overzicht in GIS welke paden voor ruiters en menners beschikbaar zijn en om hoeveel km dat gaat.

Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, landgoed Eyckenstein, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie regio Utrecht ondertekenen op 8 december de intentieovereenkomst. Het UPG onderschrijft de uitkomsten en is daarom medeondertekenaar. Het is echter aan u zelf om u aan te melden indien u interesse heeft in deelname aan het ruitervignet en ruiterroutes op uw landgoed heeft.

Het komende jaar zal de uitrol van het ruitervignet verder uitgewerkt worden door Bureau Buiten.

Wilt u meer informatie over deelname aan het ruitervignet? Laat het ons weten via upg@grondbezit.nl.