UPG Nieuws

Uitnodiging startbijeenkomst 'Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer'

U wordt van harte uitgenodigd voor een inspirerende avond, als start van het UPG thema-jaar ‘Toekomstbestendig Particulier Grondbeheer’!

Verschillende aspecten rond toekomstbestendigheid in het buitengebied passeren de revue: duurzaam bodembeheer, biodiversiteit, verdienmodellen, natuur-inclusieve landbouw en watermanagement. René Jochems van bureau Groeibalans zal een bezielende inleiding geven op de cursus duurzaam bodembeheer die in het voorjaar van start gaat. Kees van Veluw van het Louis Bolk Instituut zal spreken over biodiversiteit en de rol daarvan bij natuur-inclusieve landbouw.

U bent welkom vanaf 19.30 uur en het inhoudelijke programma start om 20.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen aan upg@grondbezit.nl. U ontvangt dan het uitgebreide programma. We zien uit naar uw komst!